sport


 

Kontingent Udskriv

Kontingent 

Kontingentsatserne er fastlagt ud fra at forskellige budgetforudsætninger opfyldes. Bl.a. forældrehjælp med oprydning/rengøring (4-5 timer) ved Karneval, salg af julekalendere og juletræer samt kantinepasning mv. Altså SGIF medlem = forpligtende medlemsskab.

Der er taget højde for, at der kan spilles på kunstgræs og dermed fodbold året rundt, ligesom halleje, hold- og stævnegebyrer dækkes af kontingentbetaling.

Hvert medlem bidrager årligt med ca. 300 kr. til SGIF´s fællesudgifter (husleje mv.) via kontingentet.


Principper for kontingentopkrævning

Betaling via kortbetaling, fx VISA/Dankort eller Mastercard. Alle meddelelser om tilmelding og betalingsfrister vil blive sendt pr. e-mail.

BEMÆRK, at I ved første betaling indgår en aftale om en abonnementsordning med fast betaling, så længe jeres barn er medlem af SGIF Fodbold. Akkurat som fx. en aftale med et mobiltelefonselskab.

Undtagelsesvis tilbyder vi et alternativ med betaling via konto i Spar Nord Bank, men Fodboldudvalget foretrækker, at I vælger abonnementsordningen, da det letter vores administration.

Ved indmeldelse efter hhv. 15/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst.

Ved udmeldelse eller sat på pause før hhv. 1/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst.

Kontingentsatser for sæson 2020

NYT1: Fodboldudvalget har vedtaget kontingentstigninger for 2020. Den samlede stigning betales ifm. efterårsbetaling.
NYT2: Opkrævningsfrekvensen for U19 og senior ændres fra 4 til 2 gange halvårligt, således automatisk opkrævning sker i april og juni samt i september og november.
NYT3: Ved kontingentrestance mere end 14 dage spærres spilleren automatisk og kan dermed ikke blive sat på holdkort eller spille kampe. Det gælder fra U13 og ældre.

Spilleform 3:3                    

U5  - U7    Forår 400 kr. / Efterår 450 kr. (opkræves i april og september)

Spilleform 5:5

U8 - U10   Forår 500 kr. / Efterår 600 kr. (opkræves i april og september)

Spilleform 8:8

U11 - U13  Forår 600 kr. / Efterår 700 kr. (Opkræves i april og september)

Spilleformer 11:11, 8:8, 7:7

U14 - U18  Forår 700 kr. / Efterår 800 kr. (opkræves i april og september)
U19           Forår 700 kr. / Efterår 800 kr. (opkræves ligeligt i april, juni, sept. og nov.)
Senior        Forår 900 kr. / Efterår 1.000 kr. (opkræves ligeligt i april, juni, sept. og nov.)

Kvinder - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)
Old boys - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)

Opkrævet kontingent forudsættes betalt rettidigt. I modsat fald forbeholdes ret til at opkræve et rykkergebyr på 50 kr.

Udebliver kontingentbetaling fortsat efter rykkerprocedure, kan medlemmet udelukkes fra al sport i SGIF regi.

Evt.  yderligere INFO ved klubbens medlems- og kontingentadministrator, jf. fanebladet "Kontaktpersoner"  

 

  

 

Senest opdateret: Tirsdag, 24. marts 2020 10:47