sport


 

Ansvarsområder Udskriv

FORMAND

 • Indkalder til møder i Håndboldudvalget.
 • Dagsordner til udvalgsmøder.
 • Årsberetning til hovedbestyrelsen.
 • Deltager i hovedforeningsmøde.
 • Har umiddelbart ingen rolle/funktion i underudvalg – desto mindre dette tilvælges af formanden selv.
 • Sender opgaver og evt. henvendelser videre til underudvalg. Dette kan ofte ske i forbindelse med arbejdet i håndboldudvalget. Man skal således ikke løse alverdens problemer, men sende videre i systemet.
 • Er den koordinerende enhed mellem alle udvalg.

 

HÅNDBOLDUDVALG

 • Leder og fordeler.
 • Nye tiltag i klubben. Tiltagene sættes i gang i udvalget og/eller udvalget koordinerer med underudvalg, hvis det er en opgave, som skal fordeles videre ud i systemet.
 • Samle tråde og tiltag fra underudvalgene.
 • Sætter standarden for klubben og udvalgenes funktion og opgaver.
 • Koordinerer og organiserer træningstider. Sender træningstider for klubbens hold videre til Hjemmesideudvalg, når disse er vedtaget i Håndboldudvalget.

 

SENIORUDVALG

 • Ansættelse og fyringer af seniortræner.
 • Kontraktudarbejdelse til seniortrænere (sendes til kasseren).
 • Seniorpolitik.
 • Uddannelse af seniortrænere.
 • Udpegning af holdkoordinatorer.
 • Beslutninger angående opstartsstævner og lignende.
 • Spørgsmål fra seniortrænere/ledere/holdledere rettes hertil.
 • Kontingentopkrævning.
 • 2 Evalueringsmøder pr. sæson med seniorholdene.

 

UNGDOMSUDVALG

 • Ansættelse af ungdomstrænere.
 • Indhente børneattester ved ansættelse af trænere.
 • Kontraktudarbejdelse til ungdomstrænere (sendes til kasseren).
 • Ungdomspolitik og sportslig strategi (Den grønne tråd). Udvikling, opfølgning heraf.
 • Uddannelse af ungdomstræneretrænere.
 • Udpegning af holdkoordinatorer.
 • Spørgsmål fra ungdomstrænere/ledere/holdledere rettes hertil.
 • Forældremøde.
 • Valg af og praktisk arbejde omkring Påskestævne (hele udvalget løser dette sammen).
 

AKTIVITETSUDVALG

 • OK-kort hvervning.
 • Håndboldskole.
 • Rekruttering af frivillige til fundraising aktiviteter. Fx MTB-løb.
 • Planlægger julefrokost.
 • Planlægger afslutningsfest – sommer.
 • Planlægger og organiserer events i forbindelse pokalkampe.
 • Planlægning og koordinering af fredagstræninger.
 • Afslutningsfest for ungdomsafdelingen (i samarbejde med ungdomsudvalget).
 • Finder stævneledere til U6+U8 stævner.
 • Koordinerer uddeling af reklame- og flyersomdeling.
 • Entré-opgaver i forbindelse med kampe.
 • Skipperdag.
 • Lodsedler.
 • Rapper-arrangement.
 • Brag i hallen.
 

TURNERINGS- OG STÆVNEUDVALG

 • Tilrettelægger og organiserer klubbens kampe.
 • Tilmelding af hold til turneringer, stævner og ministævner (i samarbejde med ungdoms- og seniorudvalg).
 • Modtagelse af post og evt. viderefordeling heraf.
 • Flytning af kampe.
 • Booking af haller.
 • Booking af haller ved evt. ekstra booking i løbet af sæsonen.
 
MATERIALEUDVALG
 • Koordinerer sponsortryk med Intersport i samarbejde med Sponsorudvalg.
 • Uddeling af trøjer.
 • Uddeling af tape, harpiks, isposer, drikkedunke, lægetasker og bolde.
 • Rydder op i klubbens materialerum i kælderen.
 • Varetager alt indkøb og koordinering af materiel til klubben.
 • Styrer og fordeler klubtøj og Påsketøj (stævne).
 

HJEMMESIDE- OG PR-UDVALG

 • Opdaterer klubbens hjemmeside på foranledning af diverse udvalg i klubben (de andre udvalg sender pitch hertil).
 • Videresender info, artikler, kampreferater til avisen på opfordring af andre udvalg.
 • Kampprogrammer til Ugeavisen.
 • Opdaterer Højvanghallens infotavle.
 • Opretter nye hold i Conventus på foranledning af Håndboldudvalget.
 • Opretter nye tilmeldinger i Conventus på foranledning af andre udvalg.

SPONSORUDVALG
 • Finder sponsorer.
 • Fornyer sponsorer.
 • Viderefører og færdiggør profilsponseringer, som måtte komme ind fra diverse hold.
 • Indkalder og tilbyder sponsorarrangementer i løbet af sæsonen (i samarbejde med Aktivitetsudvalget).
 • Sponsorpleje (evt. ture etc. for sponsorer).
 • Opsætning af sponsorskilte i hallen.
 • Videregiver sponsorinfo og logoer til Hjemmeside- & PR udvalg, således dette kan komme op på hjemmesiden.

 

ØKONOMIUDVALG

 • Udfærdiger regnskab til årsmøde i klubben.
 • Medlemsoptælling omkring nytår.
 • Aflevere bilag til hovedkasser 4 gange i løbet af sæsonen.
 • Udbetaling af trænerhonorar.
 • Fakturaer til sponsorer.
 • Fakturaer ifm. bøder mv.
 • Fakturaer til Håndboldvennerne.
 • Support for Håndboldudvalget.
 • Betaler regninger.

 

KANTINEUDVALG

 • Drift af kantinen (i samarbejde med Fodboldudvalg).
 • Vagtplan for sæsonen. Rekruttering af hjælp hertil.
 • Sørger for mad til diverse møder i SGIF Håndbold fra oktober-april.
 • Indkøb til kantinen fra oktober-april.

 

 

 

  

Senest opdateret: Mandag, 08. april 2019 18:56