Menu

Træneruddannelse

I SGIF Håndbold tilstræber vi, at vores trænere hele tiden udvikler sig. Derfor vil vi gerne have vores trænere på DHF træneruddannelse. Uddannelsen består af 17 moduler, hvoraf 6 af modulerne er basis-moduler. 

SGIF Håndbold tilbyder alle klubbens trænere 2 moduler (eller andre relevante kurser pr. sæson), som et led i at udvikle trænerstaben i klubben.

Her følger et uddrag om den nye træneruddanelse i DHF regi:

Træneruddannelsens modulopbygning betyder, at man over kortere eller længere tid gennem deltagelse i de enkelte moduler kan opnå viden om forskellige specifikke emner. Ønsker man at få samlet sin viden til en helhed og afslutte Træneruddannelsen, kan man indstille sig til ét af de to afsluttende weekendkurser, Ungdomselite eller Seniortræner.

Det er muligt selv at følge med i aktuelt udbudte kurser her: https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/uddannelse-traening/kurser-i-jylland/lokale-kurser-kreds-1-2-og-4/

 

UNGDOMSELITETRÆNER-KURSUS

Kurset behandler relevante psykologiske og sociologiske forhold, som har betydning for ungdomselitetrænerens opgaver og hverdag. Kursisten får gennem opgaver og praktik mulighed for at demonstrere og afprøve sin viden om træning samt sine evner til at formidle og udøve lederskab.

Som afslutning på kurset modtager kursisten en individuel vejledning i forhold til sin videre træneruddannelse og -karriere.

 

SENIORTRÆNER-KURSUS

På dette kursus beskæftiger man sig med alders- og kønsspecifikke problemstillinger og forhold inden for de psykologiske og sociologiske felter, som seniortræneren ofte må forholde sig til. På en stor del af kurset vil kursisten gennem opgaver og praktik få mulighed for at demonstrere og afprøve sin viden om træning samt sine evner til at formidle og udøve lederskab.

Som afslutning på kurset modtager kursisten en individuel vejledning i forhold til sin videre træneruddannelse og -karriere.

 

OPTAGELSE OG POINTSYSTEM

For at kunne optages på ét af de afsluttende kurser skal man have samlet minimum 50 points gennem deltagelse på modulerne eller gennem relevant træner- og/eller spillererfaring.

Der opnås point efter følgende system:

• Deltagelse på basismodul (eller regelkursus) 5 points

• Deltagelse på tilvalgsmodul 3 points

• Et års trænererfaring (ungdom/senior) 10 points

• Et års spillererfaring (seniordivisionshåndbold) 10 points

Kun træner-/spillererfaring fra de seneste fem sæsoner kan medregnes. Har man tidligere gennemgået et eller flere af ”de gamle kurser” (Trænerkursus 1 eller 2) giver dette 25 points pr. kursus. Kun kurser gennemgået indenfor de seneste fem år kan medregnes.

 

Find aktuelle kurser for dig hér

Hvis der måtte være nogle kurser, som har vakt din interesse, skal du kontakte Christian Bunk Svane ( christiansvane1261@hotmail.com), der kan hjælpe dig videre.