Menu

Den Grønne Tråd

Den Grønne Tråd er den håndboldfilosofi, som SGIF Håndbold vil arbejde, organisere, strukturere og innovere forholdene omkring træningen i SGIF Håndbold på.

Vi vil over de kommende år udvikle et målrettet udviklings- og træningskoncept for spillere og trænere i SGIF Håndbold.

Dette skal give trænerne en ”grøn tråd”, som de kan arbejde med i praksis til træningerne. Dernæst trænes spillerne på en bestemt måde på nogle punkter, som stemmer overens med klubbens filosofi. 

Her følger spilkonceptet:

  • Tæt 4-blok i forsvar. Dette skal danne et solidt udgangspunkt i spilkonceptet og for forsvarstræningen.
  • Kontrafasen skal have meget tempo: Kast og løb i stedet for driblinger. Vi vil have fart i spillet.
  • Hurtig igangsætning af keepere.
  • Undgå driblinger i kontrafasen.
  • SGIF Håndbold vil som udgangspunkt arbejde med stort kryds i kontrafasen (backs står altid bredt).
  • SGIF Håndbold vil spille tempofyldt angrebsspil, hvor man hele tiden har fokus mod mål.
  • SGIF Håndbold vil arbejde med individuel udvikling ved hver enkel spiller.
  • SGIF Håndbold vil fokusere på vinkler og nærskud målmænd som understøtter arbejdet med 4-blok-forsvaret
  • SGIF Håndbold vil afvikle trænerkurser, såvel internt som i JHF/DHF-regi for på den måde at udvikle klubbens trænere.

Nedenstående følger et skema, hvori diverse håndboldfærdigheder er skitseret. Skemaet er et led i Den Grønne Tråd og viser SGIF Håndbolds ambitioner om tilegnelsen af de forskellige håndboldfærdigheder.

Luk